HAKOM

Odašiljačima i vezama dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra

12.07.2019. u 16:20