2300 TONA VODE

Zračne snage upućene na gašenje požara kod Vodica

23.07.2019. u 15:07