'TOP RADIJU TREBA ODUZETI KONCESIJU'

KONCESIJA ZA 101 Pogledajte neobičnu argumentaciju članova Vijeća i sve razloge koje su iznijeli za i protiv

Autor

lš/h

Vijeće za elektroničke medije (VEM) objavilo je zapisnik sjednice o ugovaranju koncesije za 101MHz Top Radiju, ali i izdvojena mišljenja predsjednika VEM-a Josipa Popovca i zamjenika Roberta Tomljenovića koji su bili protiv navodeći da koncesiju treba oduzeti zbog neistinitih podataka.

22.09.2021. u 16:36
Ispiši članak

Objava zapisnika i izdvojenih mišljenja uslijedila je nakon što je VEM na sjednici 15. rujna donio zaključak o potpisivanju ugovora s Top Radijom kojem je direktor Ivan Jurić Kaćunić za što su glasovali članovi Vijeća Anita Malenica, Katija Kušec, Damir Bučević, Vanja Gavran i Davor Marić, dok su dvojica vodećih ljudi VEM-a bili protiv objašnjavajući svoje razloge i tijekom rasprave.

''Protivim se ovom zaključku i ustrajem na svom stavu da su ispunjene pretpostavke iz članka 76. Zakona o elektroničkim medijima za trajnim oduzimanjem koncesije", naveo je Popovac u izdvojenom mišljenju.

Izdvojena mišljenja: Ugovor o podzakupu prostora je ništavan

Podsjetio je da nakladnik radija treba, između ostaloga, ispunjavati i prostorne uvjete te da je VEM propisao da se to dokazuje ispravom iz koje proizlazi da nakladnik raspolaže poslovnim prostorom potrebnim za obavljanje djelatnosti što se može dokazivati i sklopljenim ugovorom o zakupu.

U konkretnom slučaju, Top Radio sklopio je u lipnju ugovor o podzakupu poslovnog prostora u zagrebačkoj Palmotićevoj ulici u kojem namjerava obavljati djelatnost iz koncesije, premda mu je bilo poznato, odnosno nije mu moglo biti nepoznato, da njegovom suugovaratelju Enter IQ sklapanje takvog pravnog posla nije dopušteno, a što je potvrđeno očitovanjem Državne nekretnine d.o.o., navodi Popovac.

U svom mišljenju naglasio je i odredbe Zakona o obveznim odnosima i da je takav zakon ništetan "ako je je protivan Ustavu, prisilnim propisima ili moralu društva'' te zaključio kako je Top Radio u svojoj ponudi neistinito prikazao da ispunjava specifičan uvjet za obavljanje djelatnosti nakladnika radija.

"Smatram da je naša odluka donesena na temelju nepravilno utvrđenog činjeničnog stanja, i to kojeg smo naknadno utvrdili. Zbog naknadno utvrđene nevjerodostojnosti dokumentacije, a koju smo u dobroj vjeri razmatrali pri odlučivanju, držim da postoje sve pretpostavke za donošenje odluke u smislu odredbe članka 76. Zakona o elektroničkim medijima”, zaključio je Popovac.

I Robert Tomljenović protivio se davanju odluke navodeći u svom mišljenju kako je razvidno da je koncesija dana na temelju nevaljane dokumentacije i netočno iskazanih podataka.

Činjenica je da Top Radio nema, niti je imao, pravni temelj za korištenje prostora u Palmotićevoj sedam, a koji je prijavio u natječajnoj dokumentaciji i koji je, kako je tamo navedeno, trebao biti primarni za produkciju sadržaja. Ispostavilo se, dakle, da je Ugovor o podzakupu poslovnog prostora između tvrtki Enter IQ i Top Radija ništavan, navodi Tomljenović

Tomljenović: Koncesija je dana na temelju netočno iskazanih podataka

''Stoga je iz svega ovoga po mom mišljenju jasno da se Top Radiju na temelju članka 76. ZEM-a treba oduzeti koncesija dodijeljena 28.srpnja. U trenutku kada ni Agencija ni Vijeće za elektroničke medije o svemu navedenome nisu imali nikakvih saznanja i to upravo iz razloga koji je naveden u tom članku zakona - koncesija je dana na temelju netočno iskazanih podataka važnih za donošenje odluke, a mislim da svaka druga odluka zapravo znači da VEM ne djeluje zapravo sukladno zakonu", istaknuo je Tomljenović.

Izdvojena mišljenja čelnih ljudi VEM-a objavljena su nakon sjednice u srijedu, dva dana prije najavljene sjednice saborskog Odbora za informiranje, informatizaciju i medije na kojoj bi se trebalo raspraviti izvješće o radu Agencije i Vijeća za elektroničke medije u 2019., ali i razgovarati o odluci o dodjeli koncesije za 101 MHz tvrtki Top Radio.

Pogledajte neobičnu argumentaciju članova Vijeća i sve razloge koje su iznijeli za i protiv

Vanja Gavran, član Vijeća naveo je:

"Zahvaljujem Miri. Samo bih još dodao, propustio si kazati, da smo dobili još zapisnik i rješenje od HAKOM-a i odluke Upravnog suda kojima se odbija odgoda provođenje naše odluke. To su isto sastavni elementi temeljem koje smo analizirali cijelu situaciju. Ono što je po mom mišljenju vrlo jasno je to da ponuditelj TOP RADIO u trenutku dostave dokumentacije nije imao namjeru na bilo koji način obmanuti Vijeće pri donošenju odluke koju smo donijeli 28. srpnja. Vezano za otvoreno pitanje jednog od prostora koji je stavio u ponudu, (Kaćunić) je jasno pojasnio na sastanku i u očitovanju o čemu se radi, iako smo mi jučer dobili i pisano očitovanje trgovačkog društva 'Državne nekretnine' u kojem su kazali da je ugovor o zakupu na Palmotićevoj 7 po sili zakona izvan snage, piše Media Daily.

Osobno držim da to nije važno i odlučujuće u donošenju odluke Vijeća, budući je drugi prostor sasvim adekvatan, što je potvrdio i HAKOM. Pomalo je neobično, ako mogu upotrijebiti taj izraz, da informacija iz trgovačkog društva 'Državne nekretnine' prije bude objavljena u medijima nego što budu dostavljene nama i ponuditelju, odnosno TOP RADIJU, koji je od njih tražio suglasnost za podzakup. Dakako da ne želim ulaziti zašto je to tako, to nije u našoj ingerenciji. Osobno držim da je ova cijela situacija i ovo što smo imali posljednjih dva mjeseca pritisak na Vijeće i držim da je ovaj pritisak gori od onoga pritiska na prijašnji saziv Vijeća kad je pred našu zgradu došlo pet tisuća prosvjednika zbog jedne odluke. Raditi ovakav pritisak na neovisno tijelo koje svoje poslove radi potpuno sukladno zakonu, što pokazuje činjenica koliko smo koncesija donijeli u zadnjih četiri-pet godina koliko je ovo Vijeće u ovom sastavu, je neodgovorno. Nije bilo nikakvih problema, nikakvih grešaka u našem postupanju. Prema tome, ja predlažem da mi usvojimo zaključak temeljem kojega ćemo nastaviti realizaciju naše odluke.

Tomljenović: 'Priložen ništavni ugovor'

Robert Tomljenović, zamjenik predsjednika Vijeća:

"Ja imam drugačije mišljenje i mislim da se nisu stekli uvjeti da se krene u daljnju proceduru i protivim se da se ide u daljnju proceduru i prema sklapanju ugovora o koncesiji zbog okolnosti utvrđenih nakon donošenja odluke, znači nakon 28. srpnja i dapače mislim da bi se Vijeće trebalo pozvati na članak 76. stavak 1. i na dnevni red staviti prijedlog oduzimanja koncesije TOP RADIJU jer razvidno je da je koncesija dodijeljena na temelju nevaljane dokumentacije i netočno iskazanih podataka kako je ono naša pravna služba u očitovanju bila i konstatirala. Ti podaci su važni za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, a činjenica je da TOP RADIO nije imao pravni osnov za korištenje prostora koji je prijavio u natječajnoj dokumentaciji i koji je tamo naveden kao primarni za produkciju programskog sadržaja.

Ispostavilo se da je taj ugovor ništavan, nevaljan, a da su ga i Državne nekretnine ocijenile kao protuzakonit u dopisu, što znači da ponuda TOP RADIJA ne udovoljava ni odredbi iz našeg natječaja da ponuđač mora poštivati sve odredbe i propise RH bez iznimke. Sadržaj tog ugovora je bitna činjenica za odlučivanje, a s obzirom da je isti vlasnik i odgovorna osoba potpisnik s obje strane ugovora, mislim da je morao biti svjestan da nema zakonsko pravo sklopiti ugovor o podzakupu prostora, te se to može smatrati kao svjesno prilaganje ništavog ugovora. Te zato sam takvog stava, kao što isto mislim da je i u nekim drugim koracima to utječe i na programsko ispunjavanje navedenih programskih osnova, ciljeva i sadržaja koji su navedeni u ponudi, te se zaista protivim da se krene dalje u daljnju proceduru.

'Marić: To nije važno za priču'

Davor Marić, član Vijeća:

"Za razliku od kolege Tomljenovića mislim da smo se nalijepili na medijske priče. Ovo što su bili pritisci, što je dio našeg posla, to dalje neću niti ponavljati. Na medijske priče o prostoru u Palmotićevoj 7, mislim da smo odmah nakon što je HAKOM pregledom utvrdio postojanje tehničkih osnovnih uvjeta trebali pozvali ponuditelja predstavnika TOP RADIO na potpisivanje ugovora i to temeljim na čl. 73 zakona o elektroničkim medijima koji u stavku 4 kaže:

'Kriteriji za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija jesu - crtica prva – programski uvjeti sukladno ovom Zakonu, - drugo - vrijeme objavljivanja, - treće - kvaliteta i raznovrsnost audiovizualnih i radijskih programa, - četvrto - posebni tehnički, financijski i kadrovski uvjeti, - peto - poštivanje odredbi ovoga Zakona kojima se uređuju porezne i druge obveze pravnih subjekata prema državnom proračunu i proračunu jedinica lokalne i područne samouprave...'.

Dakle, prostor se ovdje nigdje ne spominje, prostor se spominje samo u našem pravilniku. U pravilniku se kaže da radio postaje do 99.000, znači podrazumijeva se da kad netko ima sve ovo da će imati neki prostor u kojem će raditi. I u pravilniku se kaže da prostor do 99.000 žitelja može recimo glavnog urednika, direktora i redakciju imati u jednom prostoru, a radio na većem području koncesije mora imati posebno, da pročitam, prostorije za upravu i glavnog urednika - i/ili znači može čak i on imati jednu prostoriju za upravu i glavnog urednika, za novinare (redakciju), za marketing i računovodstvo, ako pružatelj obavlja te poslove sam za sebe i studio i režiju.

Ja sam gledao svih osam ponuda za koncesiju, prosječna veličina prostora koja je ponuđena na ovom natječaju je bila 214 kvadrata. HAKOM je obavio pregled kod ovog koncesionara u prostoru od 220 kvadrata u kojem on apsolutno može obavljati sve djelatnosti koje je stavio. Što ne znači da čovjek neće u fazi B naći drugi prostor i ja mogu samo predmnijevati i ne mogu misliti da je čovjek namjerno ovako nešto napravio, ali ja i dalje mislim da to nije važno za priču. Predlažem da čovjeka što prije pozovemo ovim zaključkom na potpisivanje ugovora o koncesiji. To je sve, da ne duljim priču".

'Maltretiranje vijećnika traje 40 dana'

Katija Kušec, članica Vijeća:

"Ja kao vijećnica smatram da su se stekli svi uvjeti, pozitivni, da krenemo dalje u postupak i proces potpisivanja ugovora s najboljim ponuditeljem. Ta odluka je s naše strane donesena 28. srpnja i ja pri njoj ostajem. Od svih ponuditelja, njih osam, ovo je bila daleko najbolja ponuda i pri tome ostajem.

Dakle, od uvjeta, koji se zovu poslovni prostor, gdje će ponuditelj obavljati svoju djelatnost HAKOM-ova potvrda, odnosno njegov zapisnik da zadovoljava uvjetima za nas je više nego dovoljna. Drugo, rješenje Upravnoga suda, kojim se odbija odgoda izvršenja naše odluke je dovoljan garant i zalog da je naša Odluka bila ispravna. Drugim riječima, ja smatram da najbolji ponuditelj iz dokumentacije koju nam je prezentirao odnosno koju smo mi dobili na uvid iz detalja nakon pravne analize, a nakon naše odluke sadrži ključnu stvar, a ta je da nismo obmanuti. Dakle, sve ovo drugo je pritisak, igrokaz i maltretiranje nas vijećnika. I to maltretiranje već traje preko 40 dana. Stoga, ja predlažem da ovo Vijeće nastavi proces postupka za potpisivanjem ugovora s najboljim ponuditeljem kojem je dodijeljena koncesija".

'Top radio bi trebao konzumirati koncesiju'

Damir Bučević, član Vijeća:

"Evo ja bih prije svega samo dodao da smo od stručnih službi dobili dva scenarija. Jedan scenarij kaže da je preporuka da se ide primijeniti članak 76. u smislu oduzimanja koncesije, ako Vijeće je stava da je prostor koji je definiran kao problematičan jedan bitan dio ponude, i da se onda ide temeljem toga u raskid koncesije. I drugo, ako Vijeće smatra da taj prostor nije u osnovi bitan element za konzumiranje koncesije da taj detalj može zanemariti odnosno njega u nekom procesu korigirati i pristupiti potpisivanju ugovora. Dakle, osobno smatram da je ponuda TOP RADIJA ocijenjena i od velike većine vijećnika kao najbolja i najpotpunija i kao ponuda koja će postaviti nove standarde u radijskog produkciji u Hrvatskoj.

Stojim dakle pri odluci da bi trebao konzumirati koncesiju. Smatram da je i ukupna ponuda i projekt važan za razvoj radijske industrije i želim vjerovati da ovakvom odlukom dajemo priliku svakome da se brani i dokazuje na nadležnom sudovima u nadi da će sve stranke uključene ili zainteresirane za ovaj projekt odnosno ovu koncesiju razmisliti što svojim ponašanjem ukupno oduzimaju ili doprinose radiju kao mediju koji ovako trpi ogromnu štetu".

'Top radio je ponudio viziju kakav radio treba biti u RH'

Anita Malenica, članica Vijeća kazala je:

"Priklanjam se kolegama i smatram da je ovdje bila samo jedna prijeporna stvar, a to je je li od strane ponuditelja bilo pokušaja obmane. To je ključno pitanje. A ne nikakvo pitanje ugovora između Enter IQ i TOP RADIJA. Ono što je se pokazalo odlukom HAKOM-a je upravo ova dilema riješena. I ja mislim da mi nemamo nikakvih prepreka da nastavimo s procesom, samim tim što nam je dao za pravo i Upravni sud. Čitajući dokumentaciju iz nje je vidljivo da je ugovor o podzakupu sklopljen uvjetno, te da je zakupac Enter IQ od Državnih nekretnina pisano zatražio suglasnost za podzakup poslovnog prostora. Važno je naglasiti da je to napravljeno 28. kolovoza, nakon što je pošta koju smo mi otpravili iz ovog Vijeća prema TOP RADIJU koji je dobio koncesiju, gle čuda, putovala 15 dana, naravno to se ne odnosi ništa na naše stručne službe. Samo kažem, svi ostali koji nisu dobili koncesiju tj. nisu prošli na ovom natječaju, za dan ili dva, barem iz onog uvida koji sam ja imala, kojeg sam dobila iz naših stručnih službi su preuzeli tu poštu.

Znači od početka s ovim nešto duboko je pod upitnikom. Ali o tom potom, o tom će neke druge instance, svakako neće Vijeće. Zato, važno je naglasiti da je ugovor sklopljen uvjetno i poslovni prostor o kojem sada raspravljamo nije dan u posjed. Ovo sam naravno konzultirala odvjetnika. E, ono što želim reći, podržavam stav većine kolega i smatram da moramo nastaviti s ovim šta smo započeli. A što se tiče pritisaka, na njih smo naviknuti, tu također ima podmetanja. Ali i o tome također se može raspravljati i razgovarati i svatko ima pravo štititi svoje interese. Želim samo za kraj dodati da se razbije fama koja vlada.

Ovdje su dva privatna interesa u pitanju. Dakle svih osam ponuditelja su privatne osobe koje štite svoj privatni poslovni interes. Vijeće je odlučivalo o osam ponuda. Izabralo je daleko najbolju ponudu u profesionalnom smislu i izabralo je daleko najbolju ponudu u kadrovskom smislu. Izabralo je daleko najbolju ponudu koja je u sebi sadržavala i ugovore za četvero ili petero ljudi sa Stojedinice koja je u međuvremenu izgubila koncesiju. A izgubila ju je samo zato što nisu platili porez na vrijeme hrvatskoj državi. Da su platili porez na vrijeme hrvatskoj državi mi bismo zanovili ovu koncesiju Stojedinici i ne bi bilo nikakvih prijepora.

Dakle, u ovom cijelom procesu Vijeće i svi članovi Vijeća uključujući i stručne službe držali su se zakona i propisa i ponašali
se adekvatno tome. Dapače, pomagali su Stojedinici da ispuni kriterije iz natječaja, apelirajući na njih da plate porez, apelirajući na njih da popune sve, svu papirologiju i dokumentaciju. Nažalost Stojedinica to nije učinila. I zbog toga smo došli u ovu situaciju. Tada smo imali drugog ponuditelja koji je bio TOP RADIO. I sada želim reći, drago mi je da je TOP RADIO odustao u prvom naletu, a sada ću reći zašto. Zato što je druga ponuda TOP RADIJA za sto posto bolja od prve ponude koju je TOP RADIO ponudio. A prva ponuda koju je ponudio je bila franšiza, a ovu što je ponudio je vizija radija kakav bi trebao biti u Hrvatskoj. I ja, profesionalno, moralno i u svakom pogledu kao dugogodišnji profesionalac novinarski stojim iza ovog izbora".

'Nezakoniti dokument ne može biti dio valjane ponude'

Josip Popovac, predsjednik Vijeća rekao je: "Dakle, prema Poslovniku, ja zadnji trebam reći svoje mišljenje. Ja se dobrim dijelom slažem sa kolegama vijećnicima u pogledu ispravnosti našeg odlučivanja temeljem izbora od 28. srpnja. odluke TOP RADIJA. No, ne slažem se i ne mogu se složit nakon naknadno utvrđenih okolnosti, a činjenicom da je ništavi ugovor završio u toj ponudi. Ništav u smislu tome da je sklopljen protivno prisilnim propisima i ja preko te činjenice ne mogu prijeći.

I ja se slažem s kolegom Tomljenovićem da je to bitna i odlučujuća stvar kod odlučivanja, da nezakonit dokument ne može biti dio ponude, a da ponuda ostane valjana i smatram da su se ispunili uvjeti iz članka 76. Nažalost, najbolja ponuda kompromitirana je dokumentom koji se tamo nije smio naći. I u tom smislu, pošto vidim, po izlaganjima, ja ću na ovaj zaključak staviti svoje izdvojeno mišljenje nakon glasovanja".

Izdvojeno mišljenje Tomljenovića: "Dakle, sukladno mom glasanju ja se protivim odluci, odnosno glasao sam protiv da se krene u daljnju proceduru jer držim da su se zapravo stekli uvjeti za pozivanje na članak 76. ZEM-a, jer je razvidno da je koncesija dana na temelju nevaljane dokumentacije i netočno iskazanih podataka, a koji su važni za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Činjenica je da TOP RADIO nema, niti je imao, pravni osnov za korištenje prostora u Palmotićevoj 7, a koji je prijavio u natječajnoj dokumentaciji i koji je, kako je tamo navedeno, trebao biti primarni za produkciju sadržaja.

Ispostavilo se dakle da je Ugovor o podzakupu poslovnog prostora između tvrtki Enter IQ i TOP RADIJA ništavan, te da su Državne nekretnine kao vlasnik tog poslovnog prostora tu radnju sklapanja podzakupa ocijenile kao protuzakonitu i suprotnu ugovoru o zakupu. To znači da ponuda TOP RADIJA ne udovoljava ni odredbi iz našeg natječaja odnosno poziva za koncesiju da ponuđač mora poštivati sve odredbe i propise RH, bez iznimke.

Dakle, sadržaj tog ugovora o podzakupu predstavljao je jednu od bitnih činjenica odlučnih za ispunjavanje preduvjeta za dodjelu koncesije, a kao što sam i rekao s obzirom da se osoba koja je potpisala ugovor o podzakupu nalazi s obje strane tog ugovora morala je znati da nema pravo zakonski sklopiti taj ugovor i možemo tumačiti da je tako i svjesno prilagala ništavni ugovor natječajnoj dokumentaciji odnosno svjesno navodila prostor kojim TOP RADIO nema pravo raspolagati, niti ga koristiti. K tome, niti na jednom mjestu u ponudi se ne spominje da je taj ugovor uvjetan, a kako sada navode iz TOP RADIJA u svojim očitovanjima na naše zahtjeve za pojašnjenjem, potkrjepljujući to memorandumom koji je iz 1. lipnja, a koji nije priložen u dokumentaciji".

"Dakle, ispostavilo se da je odluka donesena na temelju netočno iskazanih, a za nas važnih podataka, i da se vrednovao nepostojeći prostor u Palmotićevoj, u centru grada, koji je bio namijenjen reporterskoj i kreativnoj produkciji, dakle ključan za stvaranje programa. Činjenica je da je TOP RADIO u ponudi naveo još jedan prostor, onaj u aveniji Holjevca, namijenjen emitiranju programa i uglavnom uredskim prostorima i redakciji. No, taj drugi prostor baš ništa ne mijenja u ovom slučaju, jer sama dokumentacija u trenutku donošenja odluke je nevaljana.

Dakle, da zaključim, to što TOP RADIO ima drugi prostor u ovom je slučaju nebitno, jer zakon i propisi traže da natječajna dokumentacija u cijelosti bude valjana, istinita i točna i to u trenutku odlučivanja. A dokumentacija TOP RADIJA to nije bila, jer je priložen ništavan ugovor, dakle bio je nepostojeći, i to u trenutku kada smo odlučivali o dodjeli koncesije. K tome neposjedovanje prostora u Palmotićevoj znatno mijenja i programsku ponudu TOP RADIJA, koja bez tog prostora ne može biti realizirana na način kako je navedeno u ponudi. Stoga je iz svega ovoga po mom mišljenju jasno da se TOP RADIJU na temelju članka 76. ZEM-a treba oduzeti koncesija dodijeljena 28.7. u trenutku kada ni Agencija ni Vijeće za elektroničke medije o svemu navedenome nisu imali nikakvih saznanja i to upravo iz razloga koji je naveden u tom članku zakona - koncesija je dana na temelju netočno iskazanih podataka važnih za donošenje odluke, a mislim da svaka druga odluka zapravo znači da VEM ne djeluje zapravo sukladno zakonu", dodao je.

Izdvojeno mišljenje Popovca:

"Ja se protivim ovom zaključku i ustrajem na ovom svom stavu u kojem sam rekao da su ispunjene pretpostavke iz članka 76. ZEM-a za trajnim oduzimanjem koncesije. Prema članku 22. stavku 2. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine 153/2009., 84/2011., 94/2013., 136/2013. – dalje: ZEM) nakladnik radija dužan je, između ostaloga, ispunjavati i prostorne uvjete (pretpostavke). Vijeće za elektroničke medije donijelo je na temelju ovlaštenja iz članka 22. stavka 3., Pravilnika o minimalnim uvjetima za obavljanje audio i audiovizualnih usluga i vođenju očevidnika (Narodne novine 83/2014.) – u kojem je propisalo da se postojanje te pretpostavke dokazuje ispravom iz koje proizlazi da nakladnik raspolaže poslovnim prostorom potrebnim za obavljanje djelatnosti.

Posebno je apostrofirano da se postojanje ove činjenice može dokazivati i sklopljenim ugovorom o zakupu: „Ispunjavanje uvjeta iz ovoga članka dokazuje se vjerodostojnom ispravom o raspolaganju odgovarajućim poslovnim prostorom potrebitim za obavljanje djelatnosti, uključujući i raspolaganje na temelju ugovora o zakupu prostora".

Više pročitajte OVDJE.

 

Komentari

Pozivamo čitatelje/komentatore da u svojim komentarima njeguju civiliziranu raspravu. Portal Direktno ne može se smatrati odgovornim za komentare koji sadrže uvrede, klevete, govor mržnje, huškanje i/ili poziv na nasilje. Takvi komentari bit će obrisani, a u posebno ekstremnim slučajevima mogu biti i potpuno onemogućeni. Sporne komentare čitatelji mogu prijaviti na [email protected], uz priloženu poveznicu na pripadajući članak i navođenje autora i sadržaja spornoga komentara.