POPUŠTANJE MJERA

Donosimo detaljne upute HZJZ-a za rad ugostiteljskih objekata i sportskih centara

Autor

bkk

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je u ponedjeljak detaljne upute kojim su obuhvaćena najnovija popuštanja epidemioloških mjera u Hrvatskoj. Epidemiolozi su razradili gotovo sve moguće scenarije koji se prvenstveno tiču ugostitelja i organizatora sportskih treninga.

01.03.2021. u 22:38
Ispiši članak

Ugostiteljski objekti i obiteljska poljoprivredna gospodarstva kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske dozvoljena priprema, dostava i usluživanje na otvorenim terasama i drugim otvorenim prostorima za usluživanje hrane, pića, napitaka i slastica isto mogu obavljati uz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera i strogih mjera fizičke udaljenosti.

Zabranjeno je usluživanje jela, pića i napitaka u samom objektu.

Ako se radi o isporuci (preuzimanju ili dostavi) hrane, pića, napitaka i slastica za van, naručitelj preuzima kupljeno na vratima, prozoru ili neposredno ispred vrata objekta. Prilikom čekanja u redu za isporuku, posjetitelji moraju nositi maske za lice.

Najvažnija mjera na terasama je osiguranje adekvatnog razmaka među gostima koji nisu iz istog kućanstva. Stolovi i stolci moraju biti razmješteni tako da kada ljudi sjede za stolom, bude minimalno 1,5 metra razmaka od svakog stolca za stolom kao i do bilo kojeg stolca koji pripada drugom stolu. Razmak između stolova treba biti minimalno tri metra.

Ovisno o veličini terase, stolova i stolaca, izračunava se najveći broj korisnika koje mogu istovremeno biti na terasi a obavijest o najvećem dopuštenom broju posjetitelja treba biti vidljivo istaknuta svima na uvid. Vlasnici objekata su odgovorni za kontrolirano punjenje terasa.

Ako terase imaju pregrade i zidove od pleksiglasa, plastike ili stakla, iste se trebaju ukloniti ili otvoriti tako da prostor terase bude otvoren. Otvorenom terasom smatra se i terasa koja ima krov i otvoreno više od polovice pripadajućih stijena.

Na ulasku u terasu treba biti dostupno dezinfekcijsko sredstvo s istaknutom obaviješću o tome da je obavezno dezinficirati ruke pri dolasku.

Gosti smiju ulaziti u zatvoreni prostor objekta samo radi korištenja toaleta. Tijekom boravka u zatvorenom prostoru svi moraju nositi masku i obavijest o toj obavezi mora biti jasno istaknuta na ulasku u objekt.

Na objekte se moraju staviti obavijesti o najvećem dopuštenom broju posjetitelja, obvezi držanja razmaka i korištenju maski. Nužno je osigurati da se ne stvaraju gužve te da se jasne upute o tome stave na sve ulaze i vidljiva mjesta.

Preporučuje se da izvori buke ugostiteljskih objekata ne prelaze 50 dBA, a nastupi muzičara kao i nastupi DJ-a nisu dopušteni.

Preporuke za vježbanje u zatvorenom

Što se tiče preporuka o provedbi mjera prilikom treninga i športsko-rekreativnih aktivnosti u zatvorenim športskim objektima one se primjenjuju na fitness centre, rekreacijske centre i športsko-rekreacijske centre, uključujući teretane i sve vrste zatvorenih športskih objekata (dvorane, montažne objekte, streljane, kuglane i sl.) kojima nije obustavljen rad odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

U zatvorenim športskim objektima kojima nije obustavljen rad dopušteno je samo održavanje treninga i športsko-rekreativnih aktivnosti koje odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske nisu obustavljene i to uz pridržavanje ovih preporuka i svih drugih važećih epidemioloških preporuka HZJZ-a, sve dok su na snazi posebne mjere.

Prostorno-organizacijski uvjeti objekta

Organizacija treninga i športsko-rekreativnih aktivnosti. Treninzi i športsko-rekreativne aktivnosti mogu se održavati u zatvorenim športskim objektima koji mogu udovoljiti posebnim tehničkim i sigurnosnim uvjetima za provedbu aktivnosti: treba osigurati najmanje 20 m2 bruto površine po osobi. Broj osoba pritom uključuje i trenere, instruktore, voditelje odnosno sve osobe koje se nalaze u prostoru za trening ili športsko-rekreativnu aktivnost i o tome se na ulazu u objekt mora istaknuti odgovarajuća obavijest. Korisnici upotrebljavaju samo vlastite ručnike, tuševi, svlačionice nisu u uporabi.

Dezinfekcija ruku. Na ulazima u prostore športskih objekata, pultovima za obavljanje plaćanja usluga, u radnom prostoru zaposlenika te na svakih 200 m2 u prostoru za provedbu športskih i športsko rekreativnih aktivnosti nužno je imati na raspolaganju postavljene dozatore s dezinfekcijskim sredstvom. Dezinficijens treba biti na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70% ili drugog sredstva s deklariranim virucidnim djelovanjem, prema uputama proizvođača, i prikladnog za korištenje na koži.

Dezinfekcija opreme. Na svakih 50 m2 prostora potrebno je postaviti najmanje jedan prenosivi dezinficijens za opremu i rekvizite.

Odlaganje otpada. U svim prostorima unutar objekta preporučuje se postavljanje kante za otpatke s odgovarajućim poklopcima.

Fizička udaljenost na recepciji. Potrebno je osigurati dovoljnu udaljenost između osoblja na recepciji i korisnika te djelatnika međusobno ili ako je moguće postaviti pregrade (od pleksiglasa ili sličnog materijala koji osigurava potrebnu distancu).

Evidencija. Za svaki trening i organiziranu športsko-rekreativnu aktivnost uspostavit će se sustav vođenja evidencije prisutnih osoba radi naknadnog lakšeg epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Uz mjesto i datum održavanja treninga ili aktivnosti, u evidenciji se unose ime, prezime, telefonski broj te vrijeme dolaska i odlaska trenera, instruktora, voditelja, športaša, korisnika, asistenta i eventualno ostalih uključenih osoba potrebnih za odvijanje aktivnosti. Evidencija će se voditi i za pojedinačne treninge s trenerom, za sve športove.

Raspored. Treninzi odnosno športsko-rekreativne aktivnosti smiju biti održane samo sukladno rasporedu i s točno onim športašima, odnosno korisnicima i trenerima, instruktorima ili voditeljima te uz prisustvo potrebnog tehničkog osoblja koje je navedeno u rasporedu.

Plan i prioriteti. Ako za treninge i športsko-rekreativne aktivnosti športski objekt koristi više korisnika, prioritete će odrediti korisnik, zajedno s pravnom osobom koja upravlja športskim objektom.

Aktivnosti na otvorenom. Preporučuje se i za športove i aktivnosti koje se uobičajeno odvijaju u zatvorenim športskim objektima da se treninzi i športsko-rekreativne aktivnost što je više moguće održavaju na otvorenom prostoru. U slučaju provedbe aktivnosti na otvorenome, maksimalan dopušteni broj osoba je 40, pri čemu razmak među njima mora biti najmanje 1 ,5 m. Kada god je to moguće, preporučuje se da se intenzivnije aktivnosti provode na otvorenom prostoru.

Higijena prostora

Higijenski i sigurnosni uvjeti. Dok su na snazi posebne mjere, u športskom objektu moraju biti osigurani svi higijenski i sigurnosni uvjeti, za što su nadležne i odgovorne pravne osobe koje upravljaju športskim objektom. Preporuke za čišćenje i dezinfekciju odnose se na sve prostore objekata (ulazni prostor, recepcija, trenažni prostor, sanitarni čvorovi)

Prozračivanje. Potrebno je redovito prozračivati sve prostore, osobito između svake aktivnosti, odnosno osigurati stalno prozračivanje, kad god je to moguće.

Klimatizacijski uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju. Općenita preporuka za unutarnje prostore je prozračivanje otvaranjem prozora, a manje korištenjem ventilacijskih sustava. Pri korištenju ventilacijskih sustava treba posebno pratiti stanje filtera i posvetiti pažnju održavanju pravilnog stanja brzine obnove zraka u zatvorenom prostoru. Treba provjeriti pravilno funkcioniranje opreme za ventilaciju i obnovu zraka. Preporučuje se ventilacija s povećanim postotkom vanjskog zraka koji cirkulira u sustav te način rada bez recirkulacije kako bi se poticala obnova zraka, što smanjuje koncentraciju potencijalno zaraznih čestica.

Učestalo čišćenje i dezinfekcija. Tijekom dana potrebno je što češće čistiti i dezinficirati zatvorene športske objekte u kojima se provode treninzi (što obuhvaća sve dijelove športskog objekta – trenažni prostor, sanitarni čvor…), a posebno nakon svakog treninga. Prostore centara u kojima se provode športsko-rekreativne aktivnosti, poput teretana i fitness centara, potrebno je dezinficirati što češće tijekom dana te nakon svake grupne aktivnosti u slobodnom prostoru za vježbanje.

Dezinfekcija tijekom pauze. Za vrijeme obavezne pauze od sat vremena u sredini radnog vremena, na kraju radnog vremena, kao i između grupnih treninga, potrebno je temeljito dezinficirati i što češće provjetravati fitness i druge športsko-rekreativne centre, teretane i dvorane, sukladno uputama HZJZ-a.

Preporuke za korisnike, športaše i djelatnike objekta

Informiranost osoblja i korisnika. Prije početka rada odnosno otvaranja potrebno je educirati zaposlenike o svim mjerama koje se provode. Prije ili neposredno nakon ulaska, na vidljivom mjestu, nužno je postaviti informacije o higijenskim postupcima ili postaviti informacije sa smjernicama o pravilnom ponašanju i mjerama zaštite.

Dnevno mjerenje tjelesne temperature. Treneri, instruktori, voditelji, športaši i korisnici trebaju prije dolaska u objekt izmjeriti svoju tjelesnu temperaturu. Ako je u jutarnjim satima viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (to se odnosi na sve simptome i znakove bolesti, a ne samo na bolesti dišnih puteva), osoba se treba javiti svom nadređenom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječniku, koji će odlučiti o daljnjem postupanju.

Odvijanje treninga. Trening grupnih sportova (npr. nogomet, košarka) i kontaktnih sportova (npr. borilačke vještine) se može održavati samo tako da se provode trenažne aktivnosti za koje nije potreban kontakt. Drugim riječima, boksači mogu individualno vježbati s ili bez trenažera i sprava, ali nema sparinga; košarkaši mogu individualno vježbati tehničko-taktičke i kondicijske vježbe s ili bez lopte i rekvizita, ali ne mogu igrati utakmice u okviru treninga.

Svlačionice i tuševi. Grupiranje i dolazak u bliski kontakt sportaša u svlačionici i tuševima se mora spriječiti. To se može spriječiti tako da ne ulazi više od jedne ili dvije osobe u svlačionicu i tuševe istovremeno (red na ulazak u svlačionicu) ili još bolje, ne korištenjem svlačionice i tuševa.

Fizički razmak. Tijekom treninga ili športsko-rekreativnih aktivnosti u zatvorenom prostoru preporučuje se držati razmak od četiri metra kao nužnu fizičku distancu. Za treninge i sportsko-rekreativne aktivnosti u kontaktnim i drugim športovima gdje nije moguće održavati fizičku distancu između trenera, instruktora, voditelja i športaša odnosno korisnika, preporučuje se da trening ili aktivnost odrade uvijek iste osobe. U dijelovima vježbališta zatvorenih prostora gdje se obavlja intenzivni aerobni trening (npr. na kardio-trenažerima) preporučuje se razmak od četiri metra (primjerice puštanjem u rad svake treće trake za trčanje u nizu ili razmještanje bicikala, stepera i slično) ili da se intenzitet treninga zadrži na umjerenoj razini.

Maske za lice. Zaposlenicima se preporučuje korištenje medicinskih maski ili maski za lice tijekom boravka u zatvorenim prostorima, osim u slučajevima kada to onemogućava obavljanje djelatnosti.

Zdravstveni djelatnici. U slučaju potrebe za prisustvom zdravstvenog djelatnika tijekom aktivnosti, on je pri bliskom kontaktu dužan koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu, odnosno kiruršku masku kombiniranu s vizirom.

Dezinfekcija i higijena opreme. Nakon korištenja rekvizita, sprava za vježbanje i ostale opreme potrebne za trening i športsko-rekreativne aktivnosti, korisnik ili za to zadužena osoba dužni su ih dezinficirati odmah po završetku vježbe, odnosno treninga. Radi lakšeg održavanja fizičke udaljenosti i higijene treba onemogućiti da jedna jedina osoba istodobno zauzima više sprava i prostora za vježbanje. Prilikom vježbanja na spravama svaki korisnik mora imati vlastiti ručnik kojim se prekriva svaka podloga na kojoj se sjedi, leži ili vježba (strunjače, sprave, klupe, i sve vrste podnih obloga i podova). Preporučuje se korištenje ručnika većih dimenzija.

Konzumacija tekućina. Svakom se športašu ili korisniku preporučuje da ima vlastitu označenu bocu s tekućinom kao i ostale potrepštine koje moraju biti u torbi označenoj imenom. Boce za napitke i ostali otpad nastao tijekom treninga odlaže se u za to predviđenu kantu za otpatke s dvostrukom vrećicom i odgovarajućim poklopcem.

Zadržavanje u prostorima. Nakon treninga ili športsko-rekreativne aktivnosti korisnici ili športaši ne zadržavaju se u prostorima dulje nego što je potrebno.

Dvosmjenski rad. Ako je moguće, treba organizirati rad dvokratno, tako da između prve i druge smjene bude barem sat vremena razmaka, koji će se iskoristiti za čišćenje i dezinfekciju prostora.

Primanje suradnih djelatnika. Dolazak drugih osoba (npr. majstora, kurira, dostavljača) treba organizirati tako da se prije dolaska te osobe telefonski najave. Tada se provjerava ima li osoba simptome Covida-19 (povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj, otežano disanje/kratak dah, grlobolja, poremećaj osjeta njuha i okusa) i je li bila u kontaktu s oboljelima.

Komentari

Pozivamo čitatelje/komentatore da u svojim komentarima njeguju civiliziranu raspravu. Portal Direktno ne može se smatrati odgovornim za komentare koji sadrže uvrede, klevete, govor mržnje, huškanje i/ili poziv na nasilje. Takvi komentari bit će obrisani, a u posebno ekstremnim slučajevima mogu biti i potpuno onemogućeni. Sporne komentare čitatelji mogu prijaviti na [email protected], uz priloženu poveznicu na pripadajući članak i navođenje autora i sadržaja spornoga komentara.