imamo odgovor iz dubrovnika

OVO JE NATJEČAJ, A NEKI SE ČUDOM ČUDE 'Radno mjesto kuharice kave nije tu radi gradonačelnika i postoji u Pravilnicima oduvijek'

Autor

iz

U Narodnim novinama objavljen je natječaj za prijam na radno mjesto namještenika na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca u Upravni odjel za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika, na radno mjesto 'kuharica kave'.  Donosimo uvjete natječaja, kojem se neki čude, ali i objašnjenje gradonačelnika Mate Frankovića.

14.11.2017. u 22:25
Ispiši članak

Kandidati moraju ispunjati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a:

1. punoljetnost

2. hrvatsko državljanstvo

3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta za prijam u službu i raspored, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

1. srednja stručna sprema turističke i ugostiteljske ili tehničke struke

2. najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos kod privatnog poslodavca, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke navedene u člancima 15. i 16. ZSN-a.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08, 125/11, 20/12, 138/12), na javni natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te se moraju u prijavi na oglas pozvati na to pravo. Kandidati koji se u prijavi pozovu na to pravo obvezni su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze, sukladno posebnom zakonu kojim je određeno to pravo.

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pisanog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima kandidati po rang-listi ostvare najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost prilikom zapošljavanja ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s priloženim dokazima.

U radni odnos na neodređeno vrijeme prima se uz obvezni probni rad od 3 mjeseca sukladno članku 26. stavku 4. ZSN-a.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge:

1. životopis

2. neovjereni preslik svjedodžbe

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjereni preslik domovnice, putovnice ili osobne iskaznice)

4. dokaze o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima:

a) dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

b) dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima od najmanje jedne godine, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslik ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda z mirovinsko osiguranje,

5. neovjeren preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne striji od 6 mjeseci)

6. vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoji zapreka za prijam u službu iz članaka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik ili ovjerena kopija.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izbrani kandidat nakon obavijesti izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu na radno mjesto namještenika.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunja­vanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, s naznakom: »Za javni natječaj za prijam na radno mjesto kuharica kave u Upravni odjel za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika – ne otvaraj«.

Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadržava sve podatke i priloge tražene u javnom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj i njena prijava neće biti razmatrana te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest.

Za osobu/osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i stekle su status kandidata prijavljenog na javni natječaj bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testa iz općeg znanja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, i to najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava, dostavom rješenja o prijmu na radno mjesto namještenika izabranog kandidata, ili dostavom odluke o poništenju natječaja.

Na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika i na web-stranici www.dubrovnik.hr naveden je opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava te obavijest da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti pisanim testom iz općeg znanja.

Na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika i navedenoj web-stranici bit će objavljeno vrijeme održavanja pisane provjere, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni u radni odnos, poštom će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Oglasio se gradonačelnik Mato Franković

S obzirom na to da se mnogi 'čudom čude', Nova TV objavila je i objašnjenje iz Grada: 

“Grad Dubrovnik, od samog osnutka, u svojim Pravilnicima o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta ima propisano radno mjesto kuharice kave. Važno je istaknuti da radno mjesto kuharice kave ne postoji radi gradonačelnika, nego je usluga kave kuhinje s malom kantinom na raspolaganju službenicima gradske uprave, gradskim vijećnicima, svim posjetiteljima, sudionicima radnih sastanaka, prezentacija i slično”.

Komentari

Pozivamo čitatelje/komentatore da u svojim komentarima njeguju civiliziranu raspravu. Portal Direktno ne može se smatrati odgovornim za komentare koji sadrže uvrede, klevete, govor mržnje, huškanje i/ili poziv na nasilje. Takvi komentari bit će obrisani, a u posebno ekstremnim slučajevima mogu biti i potpuno onemogućeni. Sporne komentare čitatelji mogu prijaviti na [email protected], uz priloženu poveznicu na pripadajući članak i navođenje autora i sadržaja spornoga komentara.