potpuni mrak na HRT-u

Karolini Vidović Krišto izvanredni otkaz - drukčije misli od Radmana

Autor

Direktno.hr

08.01.2015. u 12:57
Ispiši članak

Nakon što je u internoj prepisci novinarka HRT-a Karolina Vidović Krišto upozorila na to da Glavni ravnatelj HRT-a Goran Radman zaposlenicima grubo krši temeljna ljudska prava i slobode, Radman joj je po hitnom postupku uručio izvanredni otkaz, kažu novinari HRT-a.

Predmet spora je Radmanova odluka koje je koncipirana na način da, ako se doslovno čita, na HRT-u ne smiju raditi ni vjernici, ni homoseksualci, niti bilo koja osoba koja ima neki svoj stav osim stava koji dopušta Glavni ravnatelj HRT-a! Naime, riječ je o Etičkom kodeksu i Općim pravilima HRT-a, koja je donio prije godinu i pol dana, a koja do te mjere krše ljudske slobode, Ustav i temeljna ljudska prava, da zaposlenicima HRT-a, među ostalim, čak i u privatnom segmentu života, brane javno isticanje bilo kakve pripadnosti - uključujući i vjersku, seksualnu ili bilo koju drugu!

Nakon što je u rujnu 2014. pokrenula internu raspravu o tim aktima HRT-a, mnogi kolege uključili su se u internu raspravu, te potom završili na „informativnim razgovorima" tadašnjeg urednika IMS-a. Ispričao nam to jedan od novinara koji je, nakon uključenja u internu raspravu, morao odgovarati na pitanje zašto je dao podršku Karolini Vidović Krišto?!?

Iako je o internoj raspravi zaposlenika HRT-a otpočetka znao i bio informiran i Glavni ravnatelj, on se nije uključivao u istu - iako je svakim danom postajalo sve evidentnije da se pravila koja je on donio kose sa svim uzusima javnih medija u demokratskim državama.

Tek nakon tri mjeseca i tek nakon što je službenim putem ista pitanja koja je postavila Karolina Vidović Krišto u internoj raspravi, postavio jedan sindikat, Radman se oglasio. Međutim, i dalje stoji iza svojih samovoljnih zabrana!

Na tu i takvu reakciju ravnatelja, Vidović Krišto je u internoj raspravi, napisala je tekst koji slijedi. Tekst je bio usmjeren na konačno pokretanje promjena Etičkog kodeksa i Općih pravila HRT-a , sadržavao je i elemente koji su radikalnije trebali ponukati Ravnatelja da su promjene jednostavno nužne, ali je taj tekst Radmana toliko razbjesnio da joj je odlučio odmah uručiti izvanredni otkaz!

Tekst iz rasprave - interne za otkaz!

Kako smo još u rujnu interno putem HRT-ove mailing-mreže raspravljali o ovoj temi, valja nam sagledati cijeli razvoj situacije, i pokušati definirati što je zapravo pravi problem.

Naime, u cirkularnu internu raspravu otpočetka je, baš kao i sada, bio uključen i Glavni ravnatelj. U nijednom se trenutku nije oglasio, a tadašnji urednik IMS-a jasno je dao do znanja da, prema njemu, navedeni članci HRT-ovih akata nisu sporni. Istaknuo je, među ostalim, i jednu skandaloznu stvar: da bi zaposlenici HRT-a koji su homoseksualci kršili ove pravilnike ukoliko bi javno isticali svoje seksualno opredjeljenje! Ni tada se Glavni ravnatelj nije oglasio, a tadašnji je urednik IMS-a (iz Upravi znanih razloga) otišao s te pozicije.

Međutim, akti koji takvo proizvoljno kršenje ljudskih prava omogućuju, ostali su na snazi!

Iako se mnogo kolega uključilo u internu cirkularnu raspravu u rujnu, daleko više njih prilazilo mi je na hodnicima HRT-a dajući mi do znanja da su zgroženi nad činjeničnim kršenjem demokratskih uzusa Etičkim kodeksom i Općim pravilima HRT-a, ali da se ne usude ništa napisati jer se boje sankcija. Neki od kolega čak su i otvoreno pitali tadašnjeg urednika IMS-a hoće li dobiti otkaz ukoliko se uključe u internu cirkularnu raspravu!?!

Krajnje je zabrinjavajuće da je Glavni ravnatelj HRT-a donio ove i ovakve akte HRT-a, te da ih i nakon dokazanih primjera kršenja temeljnih ljudskih prava u praksi i sada brani.

S obzirom na to da je Glavni ravnatelj HRT-a svoja iskustva i poimanje države, ali i nacionalnih medija stjecao u režimu koji je kao totalitaran osuđen, kako od Sabora RH, tako i od Europske unije, koje je RH članica, zapravo mu se to ne može staviti na teret. Štoviše, razumljivo je da zapravo nije u stanju razumjeti demokraciju, demokratske uzuse, slobodu čovjeka i ljudska prava, jer bivša, totalitarna SFRJ, u kojoj je on bio na čelu tadašnje RTV Zagreb, među ostalim, nije bila potpisnica UN-ove deklaracije ljudskih prava. Smatram da to treba razumjeti i nikako ne osuđivati, jer se u totalitarnom režimu naprosto i ne mogu naučiti, ni poimati ljudske slobode i prava.

Međutim, na nama je da u skladu sa sadašnjim demokratskim uzusima, ljudskim pravima koji su imperativ i svim sporazumima i poveljama s EU pomognemo Glavnom ravnatelju da se oslobodi ove, ali i svih ostalih javnih funkcija koje on – iz razumljivih i upravo obrazloženih razloga – nije u stanju obnašati.

G. Goran Radman bio je visoko pozicioniran u Microsoft-u, i mislim da bi, u skladu sa svojim menadžerskim sposobnostima, mogao i trebao obnašati te i takve funkcije u kojima mu njegov nedostatak razumijevanja slobode, demokracije i ljudskih prava, neće biti prepreka.

Međutim bi ga bilo kakve javne pozicije (Glavni ravnatelj javnog medija u demokratskoj državi, Diplomatski predstavnik demokratske države, itd.), s obzirom na opravdanu nemogućnost razumijevanja demokratskih načela, valjalo osloboditi.

Karolina Vidović Krišto“

 

Priopćenje koordinacije sindikata

 Temeljem saznanja o namjeri raskida ugovornog odnosa sa zaposlenikom HRT-a gđom. Karolinom Vidović Krišto od 24.12.2014. dostavljamo naše očitovanje o predmetnoj namjeri koju smatramo problematičnom iz nekoliko razloga:

1.         Namjera otkaza očito je temeljna na subjektivnom tumačenju internog, naglašavamo INTERNOG, dopisa koji je poslala Karolina Vidović Krišto sa osnovnom namjerom kvalitetnijeg reguliranja Etičkog kodeksa za novinare i kreativno osoblje HRT-a te Općih pravila HRT-a (dalje akti HRT-a).

2.         Po nama, može se razgovarati o stilu dopisa koji je koristila Karolina Vidović Krišto, ali nesporno je da je cilj dopisa bio da se konačno pokrenu promjene akata HRT-a koji su, po nama, a po saznanjima koje imamo i od strane  većine zaposlenika HRT-a, nužne i neophodne ako se želi održavati primjerena razina ljudskih prava  u našoj tvrtki.

Taj cilj je postignut i nakon tog dopisa pokrenuta je učinkovitija rasprava o promjeni spornih članaka akata HRT-a.

3.         Po našim saznanjima, Karolina Vidović Krišto se i u očitovanju Vama ispričala ukoliko ste neke od postavki dopisa doživjeli kao uvredljive te je naglasila da nije imala nikakve takve namjere. Da li se u stilu dopisa pretjeralo ili ne, stvar je osobnom ukusa i stila ali svakako smatramo da stil nije, ne može i ne smije biti razlog za otkaz ugovora o radu.

4.         Eventualni otkaz temeljen na subjektivnim procjenama je u svakom pogledu problematičan i u konačnici može rezultirati samo nepotrebnim financijskim izdacima koje HRT može imati u slučaju eventualne žalbe i odluke nadležnih tijela koja će, vrlo vjerojatno, razlog otkaza tumačiti na način sličan nama.

5.         Namjera raskida radnog odnosa sa obrazloženjem koje je prezentirano je problematično i sa profesionalne, ljudske i moralne strane. Naime, Karolina Vidović Krišto je dokazani provjereni profesionalac u obavljanju svojih poslova te se za nju nikako ne bi moglo reći da je problematična na bilo kojem segmentu poslova koje obavlja.

Osim toga, Karolina Vidović Krišto  je majka četvero djece. Ima obitelj i neupitno je da bi se ovakvi proizvoljni, pravno ničim utemeljeni postupci reflektirali i na osobe koje nisu ni u kakvoj vezi sa problematikom HRT-a. Namjeravanim otkazom ne bi se nepotrebno kaznilo samo Karolinu Vidović-Krišto već i sve ljude bliske njoj što je za svaku osudu.

Zbog svega navedenog naš prijedlog je da se eventualne osobnenesporazume riješi razgovorom Glavnog ravnatelja i Karoline Vidović Krišto.

Da li su reakcije Karoline Vidović Krišto na nereagiranje oko prijedloga promjena teksta Etičkog kodeksa bile preoštre ili prezahtjevne ostavljamo da svaki sudionik procjeni na osobnoj razini.

Koordinacija sindikata HRT-a u funkciji Radničkog vijeća s velikom sigurnošću može potvrditi da kvalifikacije iz dopisa koji je poslala Karolina Vidović Krišto nipošto ne mogubiti teška povreda radne obveze.

Stoga pozivamo poslodavca, da ukoliko i dalje smatra da je u ovom slučaju potrebno bilo kakvo sankcioniranje, da otkaz zamjeni nekom manjom razumnom kaznom, poput opomene. Smatramo da bi poslodavac predloženim zaštitio ne samo HRT-u već  i sve njene djelatnike nepotrebnim financijskim izdacima kako smo naveli i u točki 4. navedenog očitovanja.

 

Očitovanje Sindikata slike i tona HRT-a (SOMK)

Kolegica Vidović Krišto od 1996. g. je profesionalni djelatnik HRT-a, koji je uvijek radio na korist HRT-a i štitio interese HRT-a, majka je četvero djece (i dojilja), te jedina novinarka HRT-a koja je primila međunarodnu nagradu za istraživačko novinarstvo „Global Leadership Award" (London, 2013. g.), na kojoj joj je g. Radman osobno čestitao.

Članica je našeg sindikata, te smo od otpočetka upućeni u cijeli razvoj događanja koji je 24. prosinca 2014. kulminirao neosnovanom namjerom za izvanrednim otkazivanjem ugovora o radu. Najprije želimo kratko navesti kronologiju događanja.

Kolegica Vidović Krišto pozvana je u emisiju Hrvatskog katoličkog radija „Zašto vjerujem", te se prethodno obratila svom nadređenom, Tomislavu Špoljaru, za odobrenje. Isti joj je uskratio dozvolu uz argument da Etički kodeks i Opća pravila HRT-a (dalje: interni akti HRT-a) ne dozvoljavaju djelatnicima HRT-a javno isticanje Vjerske i bilo koje druge pripadnosti. U prepisci, u koju je od samog početka uključila i Glavnog ravnatelja, naglasila je kako neće govoriti u ime HRT-a, nego u svoje osobno, te kako neće govoriti ni protiv svojih kolega, te da će – kao i do sada – štititi ugled HRT-a. Kolega Špoljar je i dalje ustrajao u zabrani ističući kako interni akti HRT-a jasno preciziraju da se zaposlenici HRT-a 24 sata na dan smatraju zaposlenicima HRT-a, te da ne smiju isticati bilo koju, pa ni Vjersku pripadnost. Vidjevši da ni kolega Špoljar, ni Glavni ravnatelj ne vide ništa sporno u internim aktima HRT-a, koji evidentno krše temeljna Ljudska prava i slobode svojih zaposlenika, kolegica Vidović Krišto u rujnu je pokrenula internu raspravu, u koju je uključila 90-ak kolega – uključujući i Glavnog ravnatelja. Postavila je pitanje krši li HRT Ustav RH, navela je i svoj primjer, te je od mnogobrojnih kolega primila cirkularni odgovor u kojem su svi nedvosmisleno osudili ove i ovakve akte, te proizvoljna postupanja nadređenih koja ista omogućuju. Glavni se ravnatelj nije oglasio.

S obzirom na to da je riječ o kršenju temeljnih Ljudskih prava i sloboda, Sindikat slike i tona HRT-a uputio je dopis Glavnom ravnatelju u kojem smo postavili pitanja na koja u cirkularnoj raspravi nije odgovorio, te zatražili izmjenu spornih akata.Nakon gotovo mjesec dana konačno se oglasio Glavni ravnatelj. Nažalost, u svome dopisu on je i dalje branio svoj stav i interne akte koje je donio, a koji dokazano i na papiru i u praksi zaposlenicima HRT-a uskraćuju demokratska prava i slobodu za koje bi HRT trebala prva biti temeljem, te u zadnjoj rečenici naveo da možemo predložiti izmjene i dopune kako bi se „otklonila bilo kakva sumnja u pogledu cilja i svrhe navedenih akata".

Kolegica Vidović Krišto ponovno je interno pozvala kolege da sudjeluju u izmjenama i dopunama internih akata, te je analizirala tijek događanja. Iznijela je činjenice, a ukoliko se g. Radman osobno uvrijedio na zaključak koji je predložila kolegica Vidović Krišto, to svakako nije i ne može biti razlogom za njezino sankcioniranje, a kamoli za uručivanje izvanrednog otkaza.

Kolegica nije uvrijedila niti je nanijela štetu ugledu HRT-a. Interno je komunicirala i sukladno Ustavu RH, čl. 38, koji jamči slobodu govora i mišljenja, iznijela svoje mišljenje. Za uvredu, koju je u namjeri za otkazivanjem radnog odnosa g. Radman iznio kao razlog, kolegica Vidović Krišto već se ispričala. Ako g. Radmanu isprika nije dovoljna i ako se i dalje osjeća uvrijeđenim, postoji mogućnost i privatne tužbe. Pozivamo Glavnog ravnatelja da razmotri i obustavi postupak izvanrednog otkaza jer se isti temelji na njegovoj osobnoj povrijeđenosti, a posljedice koje mogu proisteći iz neosnovanog otkazivanja radnog odnosa neće zasigurno snositi g. Radman osobno, nego sama institucija HRT-a.

Nezamislivo je da se u demokratskom društvu i dalje zabranjuje sloboda mišljenja i izražavanja misli, nacionalna pripadnost te sloboda savjesti i vjerospovijedi i slobodno javno očitovanje Vjere ili drugog uvjerenja (Članak 38. - 40. Ustava RH).

Komentari

Pozivamo čitatelje/komentatore da u svojim komentarima njeguju civiliziranu raspravu. Portal Direktno ne može se smatrati odgovornim za komentare koji sadrže uvrede, klevete, govor mržnje, huškanje i/ili poziv na nasilje. Takvi komentari bit će obrisani, a u posebno ekstremnim slučajevima mogu biti i potpuno onemogućeni. Sporne komentare čitatelji mogu prijaviti na [email protected], uz priloženu poveznicu na pripadajući članak i navođenje autora i sadržaja spornoga komentara.