Home

 (photo: faH)
Izvor slike: faH
Doznajemo

SVI BI U DRŽAVNO PODUZEĆE Ogromna navala na objavljene natječaje

Ministarstvu državne imovine pristigle su i 22 prijave za predsjednika i dva člana uprave Hrvatskih šuma, a rekordan interes dosad zabilježen je za Hrvatsku elektroprivredu

Iako su ljetni mjeseci, na objavljene natječaje Ministarstva državne imovine za menadžere u državnim poduzećima ogromna je navala.

Za mjesto predsjednika uprave i pet članova uprave Hrvatske elektroprivrede stigle su 73 prijave. Za predsjednika i dva člana uprave Hrvatskih cesta stiglo je 38 prijava, za tri člana uprave Hrvatskih autocesta 35 prijava, dok su za predsjednika i dva člana uprave Hrvatskih šuma ukupno stigle 22 prijave.

Veliki interes izazvao je i natječaj za menadžere Hrvatske lutrije. na koji je pristiglo 30 prijava, dok za direktore Hrvatske banke za obnovu i razvitak ima 28 kandidata, za APIS IT 23 kandidata, a za Jadroliniju je pristigla 21 prijava.

 

1503482441 - 23.08.2017 12:00:41