Home

 (photo: arhiva HRT)
Izvor slike: arhiva HRT
Raspodjela dobiti

Skupštini Janafa predložena odluka o dividendi od 165 kuna po dionici

Jadranski naftovod godinama se nalazi u intenzivnom investicijskom ciklusu koji će se nastaviti i u ovog godini, predviđena su ulaganja u iznosu od 638,1 milijun kuna

Uprava i Nadzorni odbor Jadranskog naftovoda (Janaf) predlažu glavnoj skupštini da se od prošlogodišnje dobiti, koja je iznosila 290,5 milijuna kuna, najveći dio ili 166,3 milijuna kuna isplati dioničarima za dividendu, koja bi iznosila 165 kuna po dionici, a da se 100,8 milijuna kuna reinvestira odnosno unese u temeljni kapital. 

Janaf je u četvrtak objavio poziv za glavnu skupštinu, koja bi se održala 29. kolovoza, s prijedlogom i o raspodjeli prošlogodišnje dobiti. 

Dobit Janafa lani je iznosila 290,5 milijuna kuna, a skupštini se predlaže da se 166,3 milijuna kuna isplati za dividendu, 100,8 milijuna kuna unese u temeljni kapital prema posebnoj odluci, u zakonske pričuve izdvoji 14,5 milijuna kuna, a 8,9 milijuna kuna ostavi u zadržanoj dobiti. 

U skladu s tim prijedlogom dioničarima bi se isplatila dividenda u iznosu od 165 kuna po dionici, a tražbina za isplatu dividende dospijevala bi 15. rujna.

Prijedlog da se 60 posto dobiti za raspodjelu, nakon izdvajanja za obvezne zakonske pričuve, isplati dioničarima za dividendu, iz Janafa obrazlažu odlukama hrvatske Vlade iz 2015. i 2016. o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u državni proračun te smjernicama i očekivanjima da će takva odluka biti donesena i za ovu godinu.

Prijedlog, pak, da se 100,8 milijuna kuna prošlogodišnje dobiti reinvestira na način da se poveća temeljni kapital uz korištenje porezne olakšice prilikom obračuna poreza na dobit za 2016. godinu, iz Janafa obrazlažu potrebom osiguranja vlastitih novčanih sredstava za ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu. 

Janaf se već godinama nalazi u intenzivnom investicijskom ciklusu koji će se nastaviti i u idućim razdobljima. Planom za 2017. godinu predviđena su investicijska ulaganja u iznosu od 638,1 milijun kuna, navode iz Janafa.

Ukupna vrijednost ugovorenih, a neizvršenih radova na kraju 2016. iznosi 366,1 milijun kuna. Vrijednost investicija u tijeku na zadnji dan prošle godine za čiji je završetak i stavljanje u funkciju potrebno osigurati dodatna novčana sredstva iznosi 632,2 milijuna kuna. Uzimajući u obzir potrebu osiguranja vlastitih novčanih sredstava za ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu društva, predloženo je da se 100,8 milijuna kuna dobiti 2016. godine reinvestira na način da se poveća temeljni kapital uz korištenje porezne olakšice prilikom obračuna poreza na dobit za 2016. godinu, objašnjavaju iz Janafa. 

To bi se povećanje temeljnog kapitala provelo povećanjem pojedinačnog nominalnog iznosa postojećih redovnih dionica serije A za sto kuna, s 2.830 na 2.930 kuna. 

Reinvestiranjem 100,8 milijuna kuna temeljni kapital Janafa bi se sa 2,85 milijardi kuna povećao na 2,95 milijardi kuna.

1506339818 - 25.09.2017 13:43:38