Home

 (photo: MMPI)
Izvor slike: MMPI
Razvoj infrastrukture

Raspisan natječaj za poboljšanje regionalne cestovne povezanosti

Raspoloživa bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj unutar iznose jedan milijun kuna što je maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti

Europski fond za regionalni razvoj te Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture poslalo je otvoreni poziv poduzećima i trgovačkim društvim te organizacijama u većinskom javnom vlasništvu da se jave na ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za bespovratna sredstva otvorenom od 16.5.2017. do 14.7.2017. Cilj ovog natječaja je poboljšanje cestovne povezanosti i smanjivanje regionalnih gospodarskih nejednakosti. Vrijednost projekta je jedan milijun kuna.

Ograničeni poziv namijenjen je tvrtki Hrvatske ceste d.o.o, Vončinina 3, 10 000 Zagreb za izradu analize izvedivosti na prometnom pravcu Čvor Sveta Helena - Vrbovec 2 - Bjelovar - Virovitica - granica Republike Mađarske.

Opći cilj Poziva poboljšanje je dostupnosti cestovne mreže TEN–T i pristupa cestama mreže TEN–T, čime se osigurava integracija s postojećom sekundarnom i tercijarnom mrežom. Ulaganje u regionalnu integraciju sa sveobuhvatnom i osnovnom TEN–T mrežom osigurat će pogodnosti velikih mreža za urbana i ruralna područja, čime se omogućava bolja povezanost i mobilnost ljudi i dobara diljem Hrvatske i s ostatkom EU–a.

Poboljšana dostupnost će doprinijeti teritorijalnoj koheziji i smanjenju regionalnih nerazmjera, čime se regijama i privatnim gospodarskim subjektima u Hrvatskoj omogućava bolja konkurentnost u širem europskom okviru kao i povećano korištenje multimodalnih rješenja.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) unutar ovog poziva iznose 1.000.000 kuna što je ujedno i maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti projektnom prijedlogu unutar ovog poziva, a postotak sufinanciranja bespovratnih sredstava iz EFRR-a smije iznositi maksimalno 85% prihvatljivih izdataka Projektnog prijedloga vodeći računa o ukupnom raspoloživom iznosu bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti.

1505841357 - 19.09.2017 19:15:57