Home

 (photo: HAKOM)
Izvor slike: HAKOM
OPSEŽNA AKCIJA

I ove godine HAKOM provodi mjerenje talijanskih radijskih i TV smetnji po obali i otocima

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti i ovoga je ljeta krenula u akciju od Savudrije do Prevlake, čiji je primarni cilj mjerenje i prijava smetnji radijskog i televizijskog programa koje dolaze s područja Italije

Prema riječima Danijela Vidakovića, rukovoditelja Odjela kontrole radiofrekvencijskog spektra u HAKOM-u, smetnje u radijskom i televizijskom programu prisutne su već nekoliko desetljeća, a nastale su zbog činjenice kako talijanski odašiljači rade protivno međunarodnim propisima i radiofrekvencijskim planovima, odnosno, koriste frekvencije koje su dodijeljene Republici Hrvatskoj te na taj način ometaju rad odašiljača na hrvatskoj obali.

„S dolaskom toplijih dana povoljnija je propagacija elektromagnetskih valova pa građani više osjete smetnje u radijskom programu. Ovo je osobito osjetno na lokacijama u Brtonigli, okolici Umaga i Novigrada u Istri, na području Karlobaga i Senja te Zadra i Šibenika“, kaže Danijel Vidaković. 

Kada je u pitanju televizijski signal, problemi su započeli još 2010. godine, kada je u sjevernoj Italiji započeo proces prelaska s analogne televizije na digitalnu te su u rad pušteni novi, međunarodno neusklađeni odašiljači. Smetnje su se isprva najviše osjetile u priobalnom dijelu Istre, a daljnjom digitalizacijom do kraja 2012. godine proširile su se i na ostatak jadranske obale, sve do Prevlake.

„No, kada je u pitanju smetnja televizijskim signalima u Hrvatskoj, značajniji su rezultati ipak ostvareni“, ističe Danijel Vidaković. „HAKOM aktivno sudjeluje u tijelima Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU) i radnoj grupi pri Skupini za politiku upravljanja radiofrekvencijskim spektrom Europske komisije te je krajem prošle godine ostvaren značajan pomak. Naime, u zadnje tri godine Italija je započela s izmjenom zakona i frekvencijskih planova te je u studenom prošle godine započela isključivanje ometajućih TV odašiljača. Postupak je završen početkom ove godine i znatno je pridonio boljoj kakvoći prijema hrvatskih TV programa u priobalnim županijama“.

Nažalost, smetnje prijema hrvatskih radijskih programa uzrokovane smetnjama iz Italije i dalje predstavljaju velik problem, osobito u ljetnim mjesecima  na području jadranske obale i otoka. Upravo zato naglasak ovogodišnje akcije mjerenja HAKOM-a stavljen je na provjeru uklonjenih TV smetnji iz Italije i na daljnje otkrivanje i identificiranje izvora smetnji radijskim i televizijskim mrežama u Republici Hrvatskoj. 

„U posljednjih osam godina HAKOM je poslao više od 3900 međunarodnih prijava smetnji talijanskoj administraciji te istodobno o tome izvijestio Međunarodnu telekomunikacijsku zajednicu (ITU)“, kazao je Danijel Vidaković i dodao: „Samo prošle godine poslano je 700 prijava smetnji, od toga 540 vezanih uz radijski, a 160 uz televizijski signal“. Vidaković ističe i kako su određenim intervencijama HAKOM-a spriječene neke od novih dodjela frekvencija koje bi dodatno uvećale postojeće smetnje. O svim aktivnostima HAKOM redovno izvješćuje i nadležna ministarstva, prije svega Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture te Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, koja su se uključila u rješavanje ovog problema i na diplomatskoj razini. Međutim, pošto se izvor smetnji nalazi u drugoj državi, u ovom slučaju Italiji, HAKOM nije u mogućnosti izdati nalog za isključivanje ometajućih odašiljača. 

Mjerna aktivnosti HAKOM-a ne obuhvaća samo radijski i TV signal, već i rješavanje smetnji komunikacijskim sustavima koji se  koje koriste za sigurnost pomorskog i zračnog prometa, kao i one koje djeluju u svrhu zaštite i sigurnosti ljudskih života. Ove smetnje rješavaju se prioritetno u najkraćem mogućem roku. Također, HAKOM redovito kontrolira i otklanja smetnje u mrežama pokretnih komunikacija na GMS, UMTS i LTE sustavima, osobito u ljetnim mjesecima kada ove mreže pojačano koristi i velik broj turista. Značajna se pažnja posvećuje zaštiti ljudskog zdravlja od elektromagnetskih polja, pa je tako tijekom 2016. godine HAKOM proveo preko 120 mjerenja u 70 novih gradova i općina. Dodatno, obavljeno je 156 mjerenja na područjima dječjih vrtića, škola i igrališta diljem Republike Hrvatske, a rezultati su pokazali kako su razine elektromagnetskih zračenja znatno ispod onih koje propisuje pravilnik Ministarstva zdravlja.

1506339715 - 25.09.2017 13:41:55