Home

Impressum

Glavna urednica:

Marja Čolak

Pomoćnici glavne urednice:

Ivana Zadro, Josip Senjak, Marko Štefelić

Novinari:

Teddea Senjanović, Marija Pandžić, Maja Panižić, Darko Markušić, Marijan Opačak, Mislav Nekić

Kolumnisti:

Đurđa Adlešič, Tihomir Dujmović, Davor Gjenero, Davor Dijanović

Marketing i prodaja: Maja Profuntar

Kontakt: [email protected]

Izdavač: Propuls d.o.o., Županići 2E, Zagreb

Direktorica: Marja Čolak

1503236119 - 20.08.2017 15:35:19