Home

Vlada (photo: Denis Cerić)
Izvor slike: Denis Cerić
video

Plenković na sjednici Vlade: Drago mi je da se Predsjednica vratila

Premijer Andrej Plenković uvodno je najavio kako će u povodu skorog Dana međunarodnog priznanja RH biti održan niz programa i manifestacija

Počela je 16. sjednica Vlade, na kojoj će na otvorenom dijelu sjednice biti raspravljeno više zakonskih prijedloga.

Premijer Andrej Plenković uvodno je najavio kako će u povodu skorog Dana međunarodnog priznanja RH biti održan niz programa i manifestacija, a gost će na njegov poziv biti i Donald Tusk. 

"Drago mi je da se Predsjednica vratila s putovanja u SAD. Čuli smo se jučer, obavijestila me o glavnim naglascima", kazao je Plenković.

Ministar znanosti i obrazovanja Pavo Barišić predstavio je izmjene i dopune Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, koji se usklađuje sa stečevinama EU. Njima se uređuje i korištenje glazbenih djela na internetu. Vlada je potom prihvatila izmjene i dopune te ih uputila u Hrvatski sabor. 

Prihvaćen je potom i Nacrt prijedloga Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona, kojim će se podrobnije determinirati između ostalog i izbor ravnatelja. Ravnatelji srednjih i osnovnih škola više neće morati imati licencu za ravnatelja, ali ostaje potreba utvrđivanja licence za rad u obrazovnim ustanovama.

Nakon pojašnjenja, Vlada je prihvatila i Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji. Prihvaćen je i Prijedlog uredbe o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj, oba vezana uz usklađivanje s propisima EU-a.

Ministar financija Zdravko Marić kazao je potom kako će RH provoditi nacionalni program za smanjenje i sprečavanje pravnja novca i financiranja terorizma. Time će se baviti tijela unutar državnih institucija koja su zadužena za poreznu i financijsku politiku. Nadodao je kako za provedbu neće biti potrebna dodatna sredstva iz proračuna. Ministarstvo financija će upućivati Vladi godišnja izvješća o provedbi akcijskog plana. Vlada je i ovu točku jednoglasno prihvatila.

Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Oleg Butković potom je obrazložio Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Zračna luka Dubrovnik d.o.o. za kreditno zaduženje kod Europske investicijske banke radi financiranja projekta "Razvoj zračne luke Dubrovnik". Naglasio je kako donošenje ove odluke neće imati odjeka na izvršenje proračuna za 2017. godinu. Kreditno zaduženje ukupne je vrijednosti od oko 246 milijuna eura.

Sredstvima EU-a osigurano je 158 milijuna eura, a Zračna luka treba pribaviti preostala sredstva, naveo je Butković. Iz vlastitih sredstava osigurat će 55 milijuna, a od Europske investicijske banke i HBOR-a dobit će kredit vrijedan 32 milijuna eura, i to na 15 godina po fiksnoj kamatnoj stopi.Vlada je potom odlučila kako će dati svoju suglasnost.

Ministar financija potom je obrazlagao prijedloge odluke o otpisu potraživanja s osnove kamata te o otpisu duga s osnove kamata dužnicima – fizičkim osobama, što je Vlada također odmah prihvatila, prenosi dnevnik.hr.

1498540655 - 27.06.2017 07:17:35